AMİNLER

AMİNLER

AMİNLER

AMİNLER

Trietanolamin (TEA %85)

Monoetanolamin (MEA)

Dietanolamin (DEA)