ASİTLER

ASİTLER

ASİTLER

ASİTLER

Stearik Asit

Maleik Anhidrat

Fosforik Asit (Gıda / Teknik)

Formik Asit %85

Asetik Asit %80 - %100

Akrilik Asit